Fantastike/ Kancelarja Gjermane jep lajmin e mirë për gjithë Shqiptarët, Asnjë nga ju nuk do ndalohet për të..

Tani Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Kosovës, Serbisë dhe Bosnje Hercegovinës nga 7 Shkurti do të munden
të punojnë leg-alisht në Gjermani vetëm me doku mente të shteteve të tyre.

Respektivisht pa pasur pasa portë të BE-së.Ky informacion është shpallur zyrtarishtt nga Merkel ku thotë se qytetarët do të
mund të punojnë në vendin më të zhvilluar të BE-së.

Kancelarja e Gjermanisë, po paralajmëron kri zën më të madhe të Bashkimit Europian që nga krijimi i U nionit më të
rëndësishëm pol’itik në botë.

Megjithatë, politikanja gjermane Viola që është raportueese për Kosovë në Parlamentin e Europës, thotë se Merkel do e
kryejë një punë që lidhet me Kosoven.

error: Alert: Content is protected !!