Lajm i mirë për shqiptarët, Mund të jemi shumë afër hyrjes në Bashkimin Europian, Ja kush e..

“Sot kryeministri pati kënaqësi që të presë në një takim komisioneren për çështjet e brendshme në BE, zonjën Johansson,
me të cilën pati një diskutim të hapur mbi bashkëpunimin tonë të deritanishëm me BE, rreth gjithë gamës së çështjeve që përfshirin tematika e çështjeve të brendshme.

Kjo vizitë zh villohet në kohën e duhur, me një fokus të rëndësishëmpër Shqipërinë. Shqipëria është në prag të anëtarësimit në BE.
Çështjet që diskutuan kryeministri me komisioneren kanë ndikim në përparim tonë përpara.

Dhe komisonerja ranë dakord se bashkëpunimi i ngushtë mes Shqipërisë dhe BE, bazohet jo vetëm tek vlerat e përbashkëta që
ndajnë, por te interesi ynë i ndërsjelltë, për më shumë s iguri për qytetarët tanë. Kryeministri evidentoi l istën e gjatë të arritjeve të shënuara nga autoritetet tona.

U pre-kën aspekte të rëndësishme, bashkëpunim po licor, me agjencitë li gjzba tuese të BE, çështjet e kontrollit ndër kufitar dhe
çështjet e emigr-acionit”, tha Mazi.

error: Alert: Content is protected !!