Do habiteni, Ja sa ditë zgjat aftësia e një personi me Ko vid! për të infektuar të tjerët..

Duke iu referuar nje studimi te disa kerkuesve shkencor ne Singapor, eshte bere e ditur se peersonat me ko vi d, pas 11 ditesh
infe/ ktimi, nuk mund te infe/ ktojne persona te tjere edhe pse mund te rezultojne ende pozittiv te testtime.

Keshtu sipas tyre nje pacientt i infe/ ktuar ka me teper gjasa t`ia ngjise te tjereve vi-rusin dy dite para se t`i tregojne
simpttomat dhe kjo shkon nga 7 deri 10 dite si periudhe.

Shkencëtarët e Qendrës së semu/ ndjeve Infe/ ktive Kombëtare në Singapor vëzhguan 73 pacientte me ko vi d, për të dalë
në këtë përfundim.

Ja cfarë thuhej në studim,“Bazuar në të dhënat e grumbulluara që nga nisja e pan-demise, periudha e infe kttimit të nga
njerëzit me simpttoma mund të nisë dy ditë para simpttomave dhe zgjat deri në 10 ditë pas saj, Lajme Ditore Shqip.

error: Alert: Content is protected !!