A do ketë dasma në vitin 2021! Vjen pergjigja e papritur.

Në gjithë botën e Shqipëri ka ndryshuar shumë plane, po ashtu dhe shumë tregues demograkë në vend. Karantina që zgjati
nga mesi i marsitt deri nga llimi i majit paralizoi tërësisht jetën në vend.Por dhe muajt në vijim nuk ishin më të njëjtë, me
kujdesin e shtuaar dhe lëvizjet e kuzuara.

Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i martesave është tkurrur ndjeshëm në 2020-n.Sipas statistikave që institucionet
shqiptare raportoojnë pranë Eurostat,vitin e kaluar u lidhën rreth 17.5 mijë akte martese në vend.

Sipas muajve, tkurrja lloi që në muajin mars, ku u lidhën vetëm 640 akte martese, nga gati 1,700 në të njëjtën periudhë të
një viti më parë. Në prill, në kulmin e karanttinës u realizuan vetëm 71 akte martese, me tkurrje prej 96% në krahasim me të
njëjtin muaj të një viti më parë.

error: Alert: Content is protected !!