Nuk mbahet Turqia, I dërgon mesazhin ”E Papritur” Kosovës për ambasadën në Jerusalem!

Turqia te marten e kritikoi zotimin e Kosovës për hapjen e amba sades në Jerusalem, duke thënë se ky v eprim i shkel rezolutat e Kombeve te Bashkuara dhe ligjin nderkombetar.

Zotimi ne fjale i Kosovës është shkelje e ligjit ndërkombëtar, veçanerisht i rezo.lutave të OKB-së të mira tuara për këtë çështje, tha në një deklaratë zëdhënësi i Ministrisë së Jash.tme të Turqise Hami Aksoy.

error: Alert: Content is protected !!