Pse kemi aromë të ke qe kur zgjohemi në mëngjes ? Ja nga vjen ky problem që shqetëson të gjithë

Aroma e ke qe e gojës në mëngjes është plotësisht normale dhe ndodh me shumicën prej nesh, megjithëse kjo është pak e parehatshme kur dikush special përpiqet t’ju zgjojë me një puth je. Çfarë e shkakton aromën e ke qe të gojës në mëngjes?

Gjatë orëve që jeni zgjuar pështyma juaj ndihmon në vra sjen e bak. tereve, por ndërsa flini, “goja juaj thahet dhe ka pak pështymë për të larguar bak teret”, shpjegon Jonathan Roberts, Neë York.

“Çdokush mund të ketë aromë të keqe të gojës në mëngjes sepse të gjithë kanë bak. tere në gojën e tyre, por disa njerëz e përke qësojnë atë sepse kanë squfur që kolonizon dorsumin (pjesën e sipërme) të gjuhës. Këto bak tere kanë erë të ke qe shumë më të fortë.

error: Alert: Content is protected !!