Maqedoni/ Pritet të merret Vendimi i ri për Pensionet, Ja Detajet…

Pensionim i detyruar në moshën 64 vjeçare dhe me të paktën 15 vjet stazh pune. Me propozim-ndryshimet e fundit ligjore, pushteti synon të hapë mundësi të reja punësimi për të rinjtë.

Për shkak të mungesës së kuadrove në profesionet deficitare dhe funksionim pa pengesa të sektorëve të caktuar, pushteti ka paraparë përjashtime.

error: Alert: Content is protected !!