C0 vid-/ S’ka Më Dasma, Jepet Vendimi I Prerë: Ndalohen Të Gjitha Organizimet, Gjoba Do Jetë E Majme

Qeveria e Kosovës ka ndryshuar vendimin për masat anti-C O VID sa i përket organizimit të dasmave dhe të pameve.Nuk ndalen dasmat në kohë Co vid-i, e pësojnë edhe 5 biznesmenë të tjerë, policia u vendos…

Në vendimin e djeshëm thuhej se dasmat lejohen të organizohen në pranin e jo më shumë se 10 personave, ndërsa me vendimin e ri, qeveria i ka ndaluar krejtësisht organizimin e tyre.

“Ndalohen të gjitha grumbu llimet me rrezi kshmëri të lartë të shpërndarjes së infe ksionit, me më shumë se 10 persona, (mbledhjet, seminaret, trajnimet, homazhet).

Përjashtimisht, pavarësisht numrit të personave mbajtja e të pames dhe dasmave ndalohet”, thuhet në vendimin të Qeverisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!