Ky është uji në një fshat të Kosovës qe po shëron thuajse çdo sëm’undje! (Video)

Ky është uji në një fshat të Kosovës qe po shëron thuajse çdo sëm’undje! (Video)Ky është uji në një fshat të Kosovës qe po shëron thuajse çdo sëm’undje! (Video) Fshati Baicë, uji shërues dhe veçantitë e tjera,Uji i fshatit Baicë konsiderohet prej shumë njerëzve si ujë shërues për shumë sëm.undje. Aty ku fillojnë vargmaIet e Karadakut.

Ai ka treguar edhe se të shumtë janë njerëzit që vijnë edhe prej fshat’rave tjera, për të marrë ujë për shërimin e sëm.undjeve të ndryshme si: gurët në idhëz, së.mundjet reumatike etj…

<iframe width=”1000″ height=”563″ src=”https://www.youtube.com/embed/9PDVcdF4v3s” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>