Lutjet më të rëndësishme të jetës tënde

Lutjet më të rëndësishme të jetës tënde:“Na udhëzo në rrugën e drejt딓Qofsha i shpëtuar nga çdo e keqe unë dhe çdo rob i Allahut i devotshëm.”Kjo lutje përfshin çdo rob të devotshëm të Allahut në qiej dhe në tokë.“O Allah të kërkoj mbrojtje nga dënimi i Zjarrit dhe nga dënimi i va’rrit dhe nga sprova e jetës dhe e vde’kjes dhe nga sprova e Dexh-xhalit”

O Allah më ndihmo të të përmend, të të falënderoj, dhe ta përsos adhurimin Tënd.O Allah më ruaj nga mohimi dhe varfëria dhe nga dënimi i va’rrit.A e di ç’i bashkon ato të gjitha? Janë në namaz, ose brenda ose pas tij.Më thuaj pash Zotin tënd, si mund ta lësh pa e falur namazin?!Emin Bilali