Me ne fund! BE jep lajmin e mire, Udhetimet nga kjo date do jene pa pengesa, Nuk ka test si dhe.

Dhe sipas njoftimit nga bashkimi evropian tanimë pa pikë dyshimi behet fjale për datën e kufijve pa teest, e pa karantinee e pa asgjë.

Sepse BE ja na jep këtë gëzim që ta gëzojmë të gjithë njerëzimi, posaqërisht diaspora do ta gëzon këtë lajmërim dhe ata që do të punojnë në Evropë.

Gjithashtu pra Bashkimi Evropian, ka mbajtur një mbledhje dhe ka vendosur që ta jep datën në kajmak, e me gjithë datë të na jep.

Edhe këto 2 mundësi për të gjithë ata kufijë të Evropës që njerëzit dëshirojnë t’i kalojnë pa asnjë pro blem, dhe keshtu qe ditet e ardhshme pritet te merren vendime te mira, percjell