Mjeku Tregon Urgjent / Keni Kujdees Sepse Keto Vak Sina nuk janë ashtu si mendoni Dhe Menjeher Mund Me Ju…

Dhe tani mjeeku Ilir Alimehmeti u shpreh se vak sinimi faa ls në Shqipëri është një feenomen në rritje dhe sqaroi se ka peersona që pa qene të vak sinuar marrin certifikatën e vak sinimit duke shke lur rregullat.

Sa i përket vak sinimit të studentëve, mjeku theksoi se na intereson të kemi një përqindje tëlartë të popullsisë të imun izuar, por pa pasur pro bleme.

Nëse ne duam të bëjmë vak sinim për evituaar infe ktimet, për të zbrazur për të pasur sa më pak raste atëherë koherenca do të donte që kjo duhet të fillonte nga moshat e mëdha.

Edhe tek moshat e reja ne e kemi nisur nga universitetet, vendet e tjera e kanë nisur nga lokalet, udhëtimet. Arsimit është i fundit që preket, theksoi ai.