Në Shtator rikthehet ka rantina në Shqipëri? Ja parashikimi i zv.ministres

Një lajm që po qarkullon është se Shqipëria rrezikon të rimbyllet në ka rantië nëse do kemi përhapje të gjerë apo v aria nteve të tjera, thonë se Shqipëria mbyllet në shtator.

Eugena Tomini tha:Sigurisht që deri në këto momente Shqipëria ka mbajtur nivelin e masave të moderuara dhe cdo gjë është kryer në var ësi të situatës ep idemiol ogjike, indi katorëve, pozitivitetit, e njëjta linjë do mb ahet edhe në vijim edhe përkundrejt Deltës që parashikohet të sundojë qarkullimin.

Cdo element përkundrejt masave shrenguese varet në v arësi të prezencës së Deltës, agre sivitetit, e indikatorëve matës. Janë masa që ndryshojnë, situata është dinamike. Parasahikimet janë të gjitha parashikime asgje s’është e sigurt përkundrejt situatës epidemiologjike, ekspertë ndërkombëtarë s’janë të sigurt kundrejt parashikimeve, jemi duke ndjekur të njëjtën linjë e rekomandim si gjithë shtetet e botës.